BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Wakacje

Broszura Dzieci w Sieci

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

Nasze przedszkole wzięło udział w kolejnej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej pt. ,,Wirusoochrona”.  Główny cel akcji to promowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirusa grypy).

Akcja polegała na zorganizowaniu zajęć przez nauczycieli, dzięki którym dzieci pogłębiły wiedzę z zakresu prawidłowej higieny mycia rąk, poznały podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa. Ponadto dowiedziały się jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia, a także poznały inne zasady higieniczne (w tym dostosowanie ubrania do warunków pogodowych w czasie przebywania na świeżym powietrzu).

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice

Od dnia 17.03.2022 r. do 04.04.2022 r. w przedszkolu organizowana jest akcja ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W ramach akcji można przynosić do przedszkola zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola im. J. Korczaka w Syryni ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca do Przedszkola im. J. Korczaka w Syryni na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Wnioski można składać w Przedszkolu im. J. Korczaka w Syryni w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach 15 – 18 marca

Wszystkie szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do rekrutacji znajdują się w zakładce
Dla rodziców 🠒 Rekrutacja 2022/2023

Terminy przy postępowaniu uzupełniającym

1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu15 marzec – 18 marzec
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym21 marzec – 25 marzec
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28 marzec
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie pisemnego oświadczenia29 marzec – 1 kwiecień
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych8 kwiecień

Drodzy Rodzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego nakazuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie od:
06.02.2022 r. do 11.02.2022 r. – osobą, które miały ostatni kontakt w dniu 04.02.2022 r.
06.02.2022 r. do 10.02.2022 r. – osobą, które miały ostatni kontakt w dniu 03.02.2022 r.
06.02.2022 r. do 09.02.2022 r. – osobą, które miały ostatni kontakt w dniu 02.02.2022 r.
06.02.2022 r. do 08.02.2022 r. – osobą, które miały ostatni kontakt w dniu 01.02.2022 r.

O dokładnej dacie kwarantanny Rodzice indywidualnie zostaną poinformowani drogą e-mailową.


W naszym przedszkolu w jednej grupie – „Kubusie” zawiesza się zajęcia stacjonarne w związku z pozytywnym wynikiem COVID-19 u nauczyciela oraz 6 letniego dziecka z tej samej grupy.
Jednocześnie kwarantannie zostają poddane dzieci z grupy „Smerfy”, które miały bezpośredni kontakt z zarażonym dzieckiem w godzinach 7-8.

Dla dzieci objętych kwarantanną prowadzone będzie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola w zakładce „Kubusie”, „Religia” oraz „Język angielski”.

Pozostałe 4 grupy – „Biedronki”, „Krasnoludki”, „Smerfy” i „Sówki” będą uczęszczały do przedszkola, w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowej kwarantannie poddane są tylko osoby z bezpośredniego kontaktu, bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Drodzy Rodzice

Dyrektor Przedszkola im. J. Korczaka w Syryni informuje, że od dnia 31.01.2022 r. do 11.02.2022 r. będzie odbywać się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do rekrutacji znajdują się w zakładce
Dla rodziców 🠒 Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Przedszkola
Maria Kalisz

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Decyzją Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 26.01.2022 r. do 28.01.2022 r. w naszym przedszkolu w jednej grupie – „Sówki” zawiesza się zajęcia stacjonarne w związku z pozytywnym wynikiem COVID-19 u nauczyciela, który miał kontakt z dziećmi w tej grupie.

Dla grupy „Sówki” prowadzone będzie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola w zakładce „Sówki”

Pozostałe 4 grupy – „Biedronki”, „Krasnoludki”, „Smerfy” i „Kubusie” będą uczęszczały do przedszkola, w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowej kwarantannie poddane są tylko osoby z bezpośredniego kontaktu, bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Skip to content