BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Działanie III

W dniu 28.04.2014 r. odbyło się w Przedszkolu w Hluczinie III działanie w ramach mikroprojektu „Polsko – Czeskie Słuchanie, Śpiewanie i Granie”.

Były to zajęcia i zabawy edukacyjno – muzyczno – ruchowo – instrumentalne” połączone z konkursem piosenki pod hasłem „Bliskie spotkanie z muzyką”. Z

ajęcia i zabawy prowadzili muzycy z Agencji Artystycznej Pawła Sobika. Podczas zabaw i zajęć dzieci wykorzystali instrumenty perkusyjne zakupione w ramach mikroprojektu współfinansowanego ze środków unijnych. Wysłuchały też koncertu na klarnecie.

Uczestnikami było: 32 dzieci i 4 nauczycieli z Przedszkola w Syryni, 20 dzieci i 2 nauczycieli z Przedszkola w Hluczinie oraz tlumacz.

Zdjęcia

 

Skip to content