BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

O Projekcie

Przedszkole w Syryni rozpoczyna od stycznia 2014 r.

realizację III Mikroprojektu

„ Polsko-Czeskie Słuchanie, Śpiewanie i Granie”

 

W ramach projektu odbędzie się V działań:

I działanie 27 lutego 2014 r. w Przedszkolu w Syryni.

Będzie to spotkanie szkoleniowo – warsztatowe pod hasłem

„ Twórcza aktywność muzyczna dzieci” połączone z demonstracją instrumentów perkusyjnych, które powinny być wykorzystywane w zajęciach i zabawach muzyczno – ruchowych z dziećmi.

Tematem spotkania będzie ukazanie różnorodnych możliwości i form pracy

z dziećmi na zajęciach umuzykalniających z użyciem różnorodnych instrumentów, ukazanie nauczycielom sposobów zachęcania dziecka do słuchania muzyki, śpiewania, tworzenia łatwych melodii oraz rozbudzanie ich zainteresowań muzycznych.

Spotkanie poprowadzi dr Kornelia Solich.

II działanie 10 marca 2014 r.

Będzie to wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

III działanie w kwietniu 2014 r. w Przedszkolu w Hlucinie.

Będą to polsko – czeskie zajęcia i zabawy edukacyjno – muzyczno – ruchowo – instrumentalne połączone z konkursem piosenki pod hasłem „ Bliskie spotkanie z muzyką” które poprowadzi Agencja Artystyczna.

IV działanie w maju 2014 r.

Będzie to wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu.

V działanie w czerwcu 2014 r. w WDK Syrynia.

Będzie to bajka muzyczna w wykonaniu Artystów Teatru Muzycznego.

PREZENTACJA PROJEKTU (.PPT)

 

Skip to content