BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Działanie I

27 lutego 2013 r. w Przedszkolu w Syryni odbyło się I działanie mikroprojektu „Ćwiczmy Razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Przekraczamy Grancie. Tematem spotkanie szkoleniowo – warsztatowe było ukazanie pozytywnego wpływu sportu, ruchu na świeżym powietrzu, zabaw i zajęć ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych na rozwój małej i dużej motoryki oraz zapobieganie wadom postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkanie prowadził specjalista mgr Paweł Linek z AWF w Katowicach.

Galeria zdjęć

Skip to content