BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu w Syryni w roku szkolnym 2022/2023

SÓWKI, ODKRYWCY, KRASNOLUDKI, BIEDRONKI, PSZCZÓŁKI

realizacja podstawy programowej w godz. 8:00 – 14:00

7:00 – 8:00

 •  schodzenie się dzieci z poszczególnych grup
 •  kontakty indywidualne z wychowankami i rodzicami
 •  zabawy dowolne w kącikach

8:00

 •  rozchodzenie się dzieci do swoich sal

8:00 – 8:30

 • czynności organizacyjne związane z planowaniem dnia
 • zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne itp.
 • przygotowanie do śniadania

8:30 – 9:00

 •  śniadanie w poszczególnych grupach

9:00 – 10:00

 • zabawy organizowane przez nauczyciela
 • ćwiczenia poranne
 • zabawy dowolne w kącikach podejmowane z inicjatywy dzieci

10:00 – 11:00

 • zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranych programów

11:00 – 12:00

 •  pobyt dzieci na świeżym powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrody, prace ogrodnicze, gospodarcze i porządkowe

12:00 – 12:30

 •  obiad

12:30 – 12:40

 •  zabiegi higieniczne po obiedzie

12:40 – 13:00

 •  różne formy relaksu w sali pod kierunkiem nauczyciela (słuchanie bajek, muzyki).

13:00 – 14:00

 • zabawy dowolne
 • teatrzyki, koncerty muzyczne (cyklicznie)
 • zabawy na świeżym powietrzu

14:00 – 15:00

 • zabawy i zajęcia organizowane po realizacji podstawy programowej
 • podwieczorek w poszczególnych grupach

15:00 – 15:30

 • religia

15:00 – 16:00

 • schodzenie się dzieci do jednej sali
 • zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

8:00 15.00

 • udzielanie Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Skip to content