BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Rekrutacja 2022/2023

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni informuje, że w dniach od
31 stycznia do dnia 11 lutego 2022 r. będzie odbywać się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023.

Wniosek (pobrany wniosek należy wydrukować dwustronnie) wraz z załącznikami można pobrać w przedszkolu, ze strony internetowej przedszkola lub ze strony BIP.

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni do dnia 11 lutego 2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jeżeli oboje rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym, wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą to prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenia uczelni, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub decyzja o naliczeniu podatku rolnego.

Dokumenty do pobrania (tylko te, które dotyczą danej rodziny)


Dokumenty do wglądu:

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, w związku z panującą epidemia COVID-19 prosimy Rodziców o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej można pobrać w przedsionku przedszkola.
  2. Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami w zaklejonej kopercie proszę wrzucić do skrzynki znajdującej się w przedsionku.
  3. Wszelkie pytania można kierować za pośrednictwem domofonu, telefonu 32 4517 126 oraz droga e-mailową przedszkolesyrynia@vp.pl

Dziękujemy za zrozumienie

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Skip to content