BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Rekrutacja 2024/2025

OGŁOSZENIE

 Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni

ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca

do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Wnioski można składać w Przedszkolu im. J. Korczaka w Syryni w godzinach od 8:00 do 15:00

w dniach od 12 do 15 marca 2024 r.

Terminy przy postępowaniu uzupełniającym

1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  12 marzec – 15 marzec
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym18 marzec – 22 marzec
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25 marzec
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie pisemnego oświadczenia26 marzec – 29 marzec
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych5 kwiecień

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni ogłasza rekrutację do Przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Wnioski można składać w Przedszkolu w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach od 29 stycznia do 09 lutego 2024 r.

Jeżeli oboje rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym, wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą to prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenia uczelni, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub decyzja o naliczeniu podatku rolnego. (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Dokumenty do pobrania (tylko, te które dotyczą danej rodziny):

Dokumenty do wglądu:

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie przedszkola lub telefonicznie pod numerem  32 4517 126.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Skip to content