BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Działanie I

 W dniu 27.02.2014 r. o godzinie 17:30 w naszym Przedszkolu odbyło się I Działanie w ramach mikroprojektu:  „Polsko-Czeskie, Słuchanie, Śpiewanie i Granie” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Było to spotkanie szkoleniowo – warsztatowe pod hasłem „Twórcza aktywność muzyczna dzieci” połączone z demonstracją instrumentów perkusyjnych. Tematem spotkania było ukazanie różnorodnych możliwości i form pracy z dziećmi na zajęciach umuzykalniających z użyciem różnorodnych instrumentów; ukazanie nauczycielom sposobów zachęcania dziecka do słuchania muzyki, śpiewania, tworzenia łatwych melodii oraz rozbudzanie ich zainteresowań muzycznych.

Zajęcia  poprowadziła Pani dr Kornelia Solich nauczyciel akademicki PWSZ w Raciborzu

W spotkaniu uczestniczyło 7 nauczycieli polskich z Przedszkola w Syryni oraz 8 nauczycieli czeskich z Przedszkola w Hlučinie.

Zdjęcia

Skip to content