BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Projekt „Czytajmy Razem”

Przedszkole w Syryni realizuje projekt „Czytajmy Razem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Partnerem po stronie czeskiej jest Mateřská Śkola Ludgeřovice.

Celem projektu jest wzajemne poznawanie się i integrowanie dzieci i nauczycieli z przedszkola czeskiego i polskiego, podczas wspólnych spotkań warsztatowych, czytelniczych, plastycznych
i teatralnych ukazujących szerokie możliwości pracy z książką. Ponadto celem jest propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu odbędą się 4 działania.

  1. Działanie odbędzie się 24 październiku 2011 r. w Przedszkolu w Syryni. Będzie to spotkanie warsztatowe poświęcone zaletom i korzyściom płynącym z głośnego czytania dzieciom dla zdrowia emocjonalnego dzieci. Spotkanie poprowadzi wykładowca akademicki Uniwersytetu Opolskiego.
  2. Działanie odbędzie się w Przedszkolu w Syryni 8 grudniu 2011 r. będzie to spotkanie autorskie
    z panią Wiolettą Piasecką autorką książek dla dzieci, połączone z głośnym czytaniem dzieciom
    i wystawą książek dla dzieci.
  3. Działanie to przeprowadzenie w marcu 2012 r. Konkursu Plastycznego połączonego z głośnym czytaniem dzieciom w języku polskim i czeskim na terenie Przedszkola w Ludgerowicach.
  4. Działanie działanie – podsumowujące projekt – połączone będzie z przedstawieniem teatralnym w maju 2012 r. w Przedszkolu w Syryni. Wykonawcami przedstawienia będą dzieci polskie i czeskie. Na spotkaniu tym zorganizowana zostanie również wystawa prac dzieci powstałych w konkursie plastycznym odbywającym się w ramach projektu.

Działania projektu będą miały pozytywny wpływ poprzez książkę na wszechstronny rozwój dzieci i nauczycieli. Przyczynią się do wzmocnienia współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich oraz współpracy przedszkoli.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE.

Skip to content