BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Projekt „Ćwiczmy Razem”

DRODZY RODZICE

Rozpoczynamy realizację drugiego projektu pt. „Ćwiczmy Razem”

W dniu 27.02.2013 r. o godzinie 16:00 w naszym Przedszkolu odbędzie się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe połączone z demonstracją zestawów do ćwiczeń małej motoryki.
Tematem spotkania będzie ukazanie pozytywnego wpływu sportu, ruchu na świeżym powietrzu, zabaw i zajęć ruchowych, ćw. gimnastycznych na rozwój małej i dużej motoryki oraz zapobieganie wadom postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Spotkanie odbywa się w ramach I działania mikroprojektu „Ćwiczmy Razem” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Uczestnikami warsztatów będą:

– przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lubomia
– nauczyciele z Przedszkola w Ludgeřovicach (Czechy)
–  nauczyciele z Przedszkola w Syryni
– 25 Rodziców polskich dzieci 6-letnich i 15 Rodziców czeskich
– przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola w Syryni

Warsztaty prowadzić będzie specjalista mgr Paweł Linek – AWF w Katowicach.

Więcej informacji na temat Projektu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „Ćwiczmy Razem”.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE.

Skip to content