BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Działanie II

W dniu 10.03.2014 r. odbyło się II Działanie w ramach mikroprojektu: „Polsko-Czeskie, Słuchanie, Śpiewanie i Granie”. Działanie II odbywa się w ramach:
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Było to wycieczka do Katowic gdzie przedszkolaki uczestniczyły w  koncercie „ F jak flet i fagot” organizowanym przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach Koncert odbył się w Audytorium w starym Budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice

W wycieczce uczestniczyło 32 dzieci polskich i 4 nauczycieli polskich z Przedszkola w Syryni
oraz 20 dzieci czeskich i 2 nauczycieli czeskich z Przedszkola w Hlučinie.
Poza tym przedszkolaki dzięki uprzejmości pracowników Biblioteki Śląskiej miały możliwość zwiedzenia Biblioteki, zobaczenia wystawy Pana Bartłomieja Skawskiego „W moich oczach widzisz duszę”.

 Zdjęcia

Skip to content