BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

O projekcie

Przedszkole w Syryni realizuje już II mikroprojekt pt „Ćwiczmy Razem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Partnerem po stronie czeskiej jest Mateřská Śkola Ludgeřovice.

Celem projektu jest zacieśnianie znajomości i dalsze integrowanie dzieci i nauczycieli z przedszkola czeskiego i polskiego, podczas wspólnych spotkań. Ponadto naszym celem jest ukazanie szerokiej możliwości aktywności ruchowej dzieci i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu odbędą się 3 działania.

  1. Działanie I odbędzie się w lutym 2013 r. w Przedszkolu w Syryni. Będzie to spotkanie szkoleniowo – warsztatowe poświęcone zaletom i korzyściom płynącym z ruchu na świeżym powietrzu oraz zapobieganiu wadom postawy. Spotkanie poprowadzi Paweł Linek – AWF Katowice
  2. Działanie II odbędzie się w kwietniu  2013 r. będą to zabawy i zajęcia ruchowo – zręcznościowe połączone z piknikiem w przedszkolu w Syryni, a następnie w hali sportowej ZSO. Spotkanie poprowadzi trener.
  3. Działanie III – podsumowujące projekt – to wycieczka przyrodniczo – sportowa do ZOO w Ostrawie w maju 2013 r.

Realizując projekt „Ćwiczmy Razem” zamierzamy promować aktywność ruchową i kształtować nawyk dla zachowania prawidłowej postawy.

 

Skip to content