BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

DRODZY RODZICE

Zgodnie z nowym prawem, każdy podmiot pracujący z dziećmi ma obowiązek wprowadzenia od dnia 15 lutego 2024 r.  „Standardów Ochrony Małoletnich”

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem pełnią funkcję dokumentu, który porządkuje zasady i procedury ochrony dzieci w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia wychowanka oraz przedstawia, w jaki sposób przedszkole będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować.  

Zgodnie z ustawą, Rodzice są zobowiązani do zaznajomienia się ze Standardami Ochrony Małoletnich i ich stosowania.

W związku z powyższym standardy Przedszkola w Syryni dostępne są w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola, w zakładce Dla Rodziców– Standardy Ochrony Małoletnich.

Skip to content