BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu, każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo oraz posiada doskonałe warunki do kształtowania swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Przedszkole oferuje dzieciom i ich rodzicom miłą i ciepłą atmosferę, szybką adaptację nowoprzyjętych przedszkolaków, wysokie kwalifikacje zawodowe kadry nauczycielskiej i efektywne działania edukacyjne.

Poprzez pracę na wybranych programach oraz programach opracowanych przez nauczycielki przedszkola placówka pomaga dzieciom wzrastać intelektualnie i emocjonalnie, kształtując w nich cechy niezbędne do późniejszej edukacji szkolnej. Poprzez kreatywne podejście nauczycieli do zajęć przedszkole wyzwala w dzieciach ich potencjał i spontaniczną dziecięcą radość. Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek. Stwarzamy każdemu dziecku szansę indywidualnego rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, wrażliwość na piękno świata. Chcemy wychować dziecko optymistycznie patrzące w przyszłość z bogatą wyobraźnią twórczą , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Nasze przedszkole jest zawsze otwarte na nowości pedagogiczne i potrzeby dzieci oraz rodziców.

W naszych poczynaniach wspiera nas działająca w przedszkolu Rada Rodziców.

Jakość naszej pracy podnosi organizacja różnorodnych dodatkowych uroczystości, w których udział biorą rodzice i zaproszeni goście.

Ponadto organizujemy bliższe i dalsze wycieczki poza terenem zamieszkania, a także zajęcia otwarte dla rodziców.

Dzieci biorą również udział w różnych akcjach społecznych. Uczymy dzieci szacunku w stosunku do ludzi jak i zwierząt, budzimy w nich wrażliwość na krzywdę innych oraz niesienie pomocy tym którzy jej potrzebują. W dzieciach również pragniemy rozwijać postawę ekologiczną tak bardzo potrzebną w dzisiejszych czasach. Dzieci w naszej placówce czują się szczęśliwe, mają dużo swobody w zabawach i zajęciach a nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka.

W pracy dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej korzystamy z następujących:

-Programów:

 1. Program wychowania przedszkolnego” M. Jelonek, K. Wójcik-Bożętka, Wydawnictwo Edukacyjne
 2. Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” Program nauczania j. angielskiego, Ewa Wodzicka-Dondziłło, wyd. MAC
 3. Tak dla Jezusa” Program nauczania religii rzymskokatolickiej, ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek, wyd. Jedność
 4. Roztańczone przedszkolaki” Program zajęć ruchowo-tanecznych dla przedszkolaków, S. Płaczek
 5. Program zajęć logopedycznych
 6. Mali zdolni” Program zajęć plastycznych, M. Wlazeł

-Innowacji:

 1. Kod na przyszłość„, M. Wlazeł
 2. Być patriotą to nasza rola, bo obywatel zaczyna się od przedszkola„, S. Płaczek, M. Szymiczek
 3. Kalendarz świąt nietypowych, dziwnych i niezwykłych inspiracją do twórczej działalności dzieci„, S. Płaczek, M. Szymiczek
 4. Co ma ręka do mówienia? Stymulowanie rozwoju mowy dziecka poprzez terapię ręki w połączeniu z elementami metody integracji sensorycznej„, M. Szymiczek
 5. Creative English„, S. Płaczek, M. Wlazeł
 6. Kim będziemy gdy dorośniemy?” M. Świtała, M. Wlazeł
 7. Kolorowa edukacja. Plan Daltoński w Przedszkolu” M. Wlazeł

-Projektów Edukacyjnych:

 1. Z kulturą mi do twarzy
 2. Zdrowo i Sportowo
 3. Aniołkowe Granie
 4. Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
 5. Kubusiowi Przyjaciele Natury
 6. Covidowe Love
 7. Gramy w zielone
 8. Zabawa sztuką
 9. Dzieci programują
 10. Uczymy Dzieci Programować
 11. Podróż ku wartościom – szacunek, uczciwość. odpowiedzialność, pokojowość, mądrość, przyjaźń
 12. Wirusoochrona
 13. Oto Hałabała! Zna go Polska cała
 14. Mamo, Tato wolę wodę
 15. Czyściochowe przedszkole
 16. Klub zdrowego przedszkolaka

Skip to content