BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Decyzją Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 08.12.2021 r. do 16.12.2021 r. w naszym przedszkolu w jednej grupie – „Smerfy” zawiesza się zajęcia stacjonarne w związku z przypadkiem COVID-19 u jednego 5 letniego dziecka, który miał kontakt z dziećmi w tej grupie.

Dla grupy „Smerfy” prowadzone będzie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola w zakładce „Smerfy”

Pozostałe 4 grupy – „Biedronki”, „Krasnoludki”, „Sówki” i „Kubusie” będą pracowały normalnie, w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowej kwarantannie poddane są tylko osoby z bezpośredniego kontaktu, bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Decyzją Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 24.11.2021 r. do 29.11.2021 r. w naszym przedszkolu w jednej grupie – „Sówki” zawiesza się zajęcia stacjonarne w związku z przypadkiem COVID-19 u jednego 4 letniego dziecka, który miał kontakt z dziećmi w tej grupie.

Dla grupy „Sówki” prowadzone będzie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola w zakładce „Sówki”

Pozostałe 4 grupy – „Biedronki”, „Krasnoludki”, „Smerfy” i „Kubusie” będą pracowały normalnie, w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowej kwarantannie poddane są tylko osoby z bezpośredniego kontaktu, bez osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Osoby uznane za ozdrowieńców a także osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie są obejmowane kwarantanną.

GÓRA GROSZA

Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie!

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem, na który zbierane są te drobne monety jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

W tym roku nasze przedszkole również przyłączyło się do akcji. Tegoroczna zbiórka będzie prowadzona od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r. Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć ww. akcję prosimy o zbieranie monet 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr (mogą być też monety 1 zł, 2 zł, 5 zł) i przekazywanie ich do wychowawcy grupy.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

Zebranie z Rodzicami

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni informuje, że dnia 26.08.2021 r. tj. czwartek o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie z Rodzicami rozpoczynające nowy rok szkolny 2021/2022.

Ze względu na panujące obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 zebranie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, dlatego prosimy Rodziców, by:

  • w zebraniu uczestniczył jeden rodzic/opiekun
  • mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos
  • zdezynfekować przed wejściem do przedszkola ręce
  • zabrać ze sobą długopis

Prosimy również, by na zebranie nie przychodzili rodzice/opiekunowie:

  • którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni wrócili z podróży zagranicznych
  • mieli kontakt z osobą przebywającą w izolacji domowej bądź na kwarantannie
  • sami przebywają na kwarantannie bądź w izolacji domowej
  • występują u nich objawy infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka)

Na zebranie nie przyprowadzamy dzieci.

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni
Maria Kalisz

Wakacje

Podziękowania

Informacja dotycząca ubezpieczenia NWW dzieci

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasze przedszkole postanowiło zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/40057

UWAGA: Rodzice, którzy już w zeszłym roku skorzystali z oferty Bezpieczny.pl, przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej otrzymają stosowne powiadomienia o możliwości kontynuacji umowy ubezpieczenia (wiadomość e-mail i SMS) z zachowaniem 10% zniżki.

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci. Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy
o kontakt z :
Mariusz Bolik

Tel. 668 840 932
E-mail:
mbolik@bezpieczny.pl

www.mariuszbolik.pl


Konkurs Rzecznika Praw Dziecka

Konkurs trwa do 30 czerwca 2021r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– w tytule maila: imię i nazwisko, numer kategorii wiekowej (I) oraz dopisek Konkurs foto z okazji Dnia Dziecka;

– wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego lub przez Ciebie, jeśli jesteś pełnoletni, Formularz Konkursowy wraz z oświadczeniem (pozwalającym na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także zezwalającym na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza oraz pracy w opisany powyżej sposób), który stanowi załącznik numer 1 do Ogłoszenia Konkursu;

– załącznik w postaci zdjęcia (Uwaga! Pliki JPG lub PNG w nazwach powinny być oznaczone tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a).

SZCZEGÓŁY:

Dzień Rodziny

Skip to content