BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

OGŁOSZENIE

Dyrektor Przedszkola im. J. Korczaka w Syryni ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca do Przedszkola im. J. Korczaka w Syryni na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Wnioski można składać w Przedszkolu im. J. Korczaka w Syryni w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach 15 – 18 marca

Wszystkie szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do rekrutacji znajdują się w zakładce
Dla rodziców 🠒 Rekrutacja 2022/2023

Terminy przy postępowaniu uzupełniającym

1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu15 marzec – 18 marzec
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym21 marzec – 25 marzec
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych28 marzec
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie pisemnego oświadczenia29 marzec – 1 kwiecień
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych8 kwiecień

Skip to content