BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Informacja dla Rodziców dzieci 6 letnich (z rocznika 2013),

które z dniem 1 września 2020 roku rozpoczną naukę w szkole podstawowej.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. (Dz.U. 2019 poz. 1700), dyrektor przedszkola ma obowiązek wydania Rodzicom dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej do 30 kwietnia „INFORMACJI  O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ”

W związku z powyższym oraz w związku z Pandemią COVID-19, zachowując wszelkie zasady higieny i bezpieczeństwa, prosimy Rodziców o osobisty odbiór w/w „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w naszym przedszkolu w dniach 28, 29, 30 kwietnia 2020 r.  (wtorek,    środa, czwartek) w godzinach od 9:00 do 11:00.

Informacje w zaklejonych kopertach znajdować się będą w przedsionku przedszkola. Przed odbiorem prosimy o podpisnie „Potwierdzenia odbioru” i wrzucenie do skrzynki.

Ponadto Rodzice będą mogli zabrać karty pracy swoich dzieci, by móc ćwiczyć z dzieckiem w domu.

Podczas odbioru prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – zachowanie odległości  i wchodzenie do przedsionka pojedynczo. Prosimy o zabranie swojego długopisu.

 

Pozdrawiam

Dyrektor Maria Kalisz

Skip to content