BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Archiwum autora

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice

Decyzją rządu z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Przedzkole będzie otwarte od 19 kwietnia 2021 r.

dyrektor M. Kalisz

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przedszkole będzie zamknięte do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Nadal przedszkole będzie organizowało zajęcia w przedszkolu dla dzieci rodziców spełniających kryteria zawarte w § 2. 4. Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

R
ozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice

Decyzją Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz za zgodą Organu Prowadzącego od dnia 27.10.2020 r. do  30.10.2020 r. w naszym przedszkolu w jednej grupie – „Biedronki” zawiesza się zajęcia stacjonarne w związku z przypadkiem COVID-19 u jednego z nauczycieli, który miał kontakt z dziećmi w tej grupie. Dla grupy „Biedronki” prowadzone będzie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola w zakładce „Biedronki”

Pozostałe 4 grupy – „Gumisie”, „Krasnoludki”, „Smerfy” i „Kubusie” od dnia 27 października będą pracowały normalnie, w trybie stacjonarnym.

NOWE WYTYCZNE PRZEKAZANE PRZEZ  POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ  W SPRAWIE KWARANTANNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020  poz. 1871) dzieci, które miały kontakt z osobą zakażoną w przedszkolu poddani są obowiązkowej 10 dniowej kwarantannie.

Oznacza to, że dzieci z grupy „Biedronki”, które miały ostatni, bezpośredni kontakt z zakażonym nauczycielem w dniu 21 .10.2020 r. objęte są obowiązkową kwarantanną w dniach od 27.10. 2020 r. do 31.10.2020 r. włącznie. 

Zgodnie z nowymi przepisami, kwarantanną NIE SĄ JUŻ OBJĘCI RODZICE I DOMOWNICY zamieszkujący wraz z dzieckiem TYLKO SAME DZIECI. 

W związku z powyższym nie będą już przeprowadzane „Wywiady epidemiologiczne”

 

Drodzy Rodzice

Dzieci, które miały kontakt w Przedszkolu z zarażonym nauczycielem oraz domownicy objęci są kwarantanną w dniach od 22.10.2020 r. do dnia 26.10.2020 r.

 

Poniżej Przekazujemy informacje, które zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl.

WYJAŚNIENIE !!!

 -II-

JEŚLI JESTEŚ RODZICEM UCZNIA LUB PRZEDSZKOLAKA KTÓRY ZOSTAŁ OBJĘTY KWARANTANNĄ W ZWIĄZKU Z JEGO KONTAKTEM Z OSOBĄ ZARAŻONĄ, RÓWNIEŻ TY WRAZ Z DOMOWNIKAMI ZOSTANIESZ OBJĘTY KWARANTANNĄ NA OKRES 10 DNI LICZONYCH OD DNA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OSTATNIEGO KONTAKTU DZIECKA Z CHORYM.

PRZYGOTUJ DANE DOMOWNIKÓW( IMIONA, NAZWISKA, NR PESEL, NR TELEFONÓW) I CZEKAJ NA KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKIEM INSPEKCJI. W RAZIE DUŻEJ ILOŚCI TAKICH SPRAW-BĄDŹ CIERPLIWY-NA PEWNO ZADZWONIMY.

ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE U PRACODAWCY (TELEFONICZNIE LUB E-MAILOWO)
O TYM, ŻE PRZEBYWASZ NA KWARANTANNIE.

ZOSTANIE WYDANA DECYZJA ADMINISTRACYJNA O OKRESIE KWARANTANNY (POCZTA NIE DOSTARCZA DO ADRESÓW KWARANTANNOWYCH – OTRZYMACIE DECYZJĘ PO ZAKOŃCZENIU KWARANTANNY).

PO ODBYCIU KWARANTANNY DOSTARCZ OTRZYMANĄ DECYZJĘ
O KWARANTANNIE DO PRACODAWCY (KAŻDY DOMOWNIK WG KONIECZNOŚCI DOSTARCZA KOPIĘ W/W DECYZJI).

JEŚLI W OKRESIE KWARANTANNY KTOŚ Z DOMOWNIKÓW ZACZYNA MIEĆ NIEPOKOJĄCE OBJAWY UMÓWCIE SIĘ Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU NA TELEPORADĘ.

OGŁOSZENIE

W związku z przypadkiem COVID-19 u jednego z nauczycieli przedszkola, informujemy, że od dnia 22.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Przedszkole będzie zamknięte.

Przedszkole będzie prowadzić kształcenie z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość poprzez stronę internetową przedszkola www.przedszkolesyrynia.pl w zakładkach poszczególnych grup.

W razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

Drodzy Rodzice

Informujemy , że w naszym przedszkolu stwierdzono w dniu 20.10.2020 r. w godzinach popołudniowych jeden potwierdzony przypadek zachorowania na SARS-Cov-2 wśród nauczycieli.

Czekamy na decyzję Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Organu Prowadzącego w sprawie ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice

Informujemy, że decyzją organu prowadzącego, w okresie wakacji dyżur dla dzieci rodziców pracujących pełnić będą:

 • w lipcu – Przedszkole w Nieboczowach
 • w sierpniu – Przedszkole w Lubomi

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dzieciom przez w/w przedszkola w okresie wakacji, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola w Syryni do dnia 26.06.2020 r. telefonicznie,

pod nr. tel.  32 4517126,   tel. kom.: 606 693 102

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni będzie otwarte od  15 czerwca 2020 r. Prowadzone będą zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 15.06.2020 r. telefonicznie,

pod nr. tel.  32 4517126,   tel. kom.: 606 693 102

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę  lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest nadal w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 09 czerwca jest 31 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
 2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka,
 3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na kwarantannie lub nie przebywa w izolacji w warunkach domowych, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19,
 4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Odnośnie dyżuru wakacyjnego w przedszkolach na terenie Gminy Lubomia, informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego przewidywany termin możliwości otwarcia Przedszkola w Syryni to 25 maj 2020. Prowadzone będą zajęcia  opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 21.05.2020 r. (do czwartku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr. 32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę  lub przebywa w izolacji w warunkach domowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19”  zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 14 czerwca 2020 r. wszystkim Rodzicom, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest nadal w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 19 maja jest 14 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu,
 2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka ,
 3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na kwarantannie lub nie przebywa w izolacji w warunkach domowych, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
 4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego w najbliższych dniach Przedszkole w Syryni może być otwarte i prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 05.05.2020 r. (do wtorku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr.

32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej napisano:  „Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.”

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 3 maja jest 6 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu
 2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka przy wejściu,
 3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na, kwarantannie ani, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
 4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszej rodziny i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

 

Skip to content