BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni informuje, że od 10 lutego do 21 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie przedszkola, ze strony internetowej lub ze strony BIP.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – pobrany wniosek należy wydrukować dwustronnie

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni do dnia 21.02.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jeżeli oboje rodzice pracują to prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu bądź aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Rady Gminy Lubomia

zarządzenie Wójta

zarządzenie Dyrektora

oświadczenie o samotnym wychowaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Lubomia

Skip to content