BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

UWAGA RODZICE

Ogłoszenie

dotyczy: odpłatności za Przedszkole od października 2018 r.

W porozumieniu z organem prowadzącym opłaty za Przedszkole  Rodzice mogą uiścić:

  1. Osobiście u intendenta Przedszkola w Nieboczowach

lub

  1. Na rachunek bankowy 97846900090058791820000001,
  • oddzielna wpłata – za wyżywienie
  • oddzielna wpłata – opłata stała za przedszkole

Opłaty należy dokonać do dnia 14 każdego miesiąca.

Opłata za dany miesiąc zostanie wyliczona przez intendenta w ciągu 3 dni roboczych danego miesiąca, następnie sekretarka lub wychowawcy poinformują rodziców o wysokości opłaty za dany miesiąc na piśmie.

Skip to content