BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Dzień inny niż zwykle – próbna ewakuacja w przedszkolu

13 listopada w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Zakres i przebieg działań został uzgodniony i przeprowadzony we współpracy z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Syryni.

straż straż 1 straż 2

Skip to content