BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Wyjazd do zoo w Ostrawie

DRODZY RODZICE

W dniu 25.05.2013 r. (sobota) o godzinie 9:00 wyjeżdżamy na wycieczkę przyrodniczo-sportową do ZOO w Ostrawie

w ramach III działania mikroprojektu

„Ćwiczmy Razem” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Uczestnikami wycieczki będą:

– 25 dzieci 6 letnich z Przedszkola w Syryni z nauczycielami

– 15 dzieci z Przedszkola w Ludgeřovicach z nauczycielami

– tłumacz

 

Skip to content