BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

„Ćwiczmy Razem”

 DRODZY RODZICE

W dniu 29.04.2013 r. o godzinie 10:00 w naszym Przedszkolu a następnie w ZSO w Syryni odbędą się zajęcia i zabawy ruchowo-sportowo-zręcznościowe

w ramach II działania mikroprojektu „Ćwiczmy Razem” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Zajęcia te poprowadzi trener Pan mgr Dariusz Orliński

Uczestnikami spotkania będą:

– 25 dzieci 6 letnich z Przedszkola w Syryni z nauczycielami

– 15 dzieci z Przedszkola w Ludgeřovicach z Rodzicami i nauczycielami

– przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lubomia

– dyrektor i zastępca dyrektora ZSO w Syryni

– przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola w Syryni

 

Skip to content