BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka

Konkurs trwa do 30 czerwca 2021r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– w tytule maila: imię i nazwisko, numer kategorii wiekowej (I) oraz dopisek Konkurs foto z okazji Dnia Dziecka;

– wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego lub przez Ciebie, jeśli jesteś pełnoletni, Formularz Konkursowy wraz z oświadczeniem (pozwalającym na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także zezwalającym na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza oraz pracy w opisany powyżej sposób), który stanowi załącznik numer 1 do Ogłoszenia Konkursu;

– załącznik w postaci zdjęcia (Uwaga! Pliki JPG lub PNG w nazwach powinny być oznaczone tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a).

SZCZEGÓŁY:

Skip to content