BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Od dnia 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. są organizowane zajęcia stacjonarne dla dzieci, których rodzice pracują w służbach medycznych oraz mundurowych.

Dla pozostałych dzieci przedszkole prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez stronę internetową przedszkola www.przedszkolesyrynia.pl w zakładkach „Grupy”

Zajęcia dla dieci korzytających z zajęć logopedycznych znajdują się w zakładce „Logopedia”.

W zakładce „Dla rodziców” znajduje się język angielski, religia oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie.

Skip to content