BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

„Polsko-Czeskie, Słuchanie, Śpiewanie i Granie”

Drodzy Rodzice,

W dniu 27.02.2014 r. o godzinie 17:30 w naszym Przedszkolu odbędzie się Działanie I w ramach mikroprojektu:  „Polsko-Czeskie, Słuchanie, Śpiewanie i Granie” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Będzie to spotkanie szkoleniowo – warsztatowe pod hasłem „Twórcza aktywność muzyczna dzieci” połączone z demonstracją instrumentów perkusyjnych. Tematem spotkania będzie ukazanie różnorodnych możliwości i form pracy z dziećmi na zajęciach umuzykalniających z użyciem różnorodnych instrumentów; ukazanie nauczycielom sposobów zachęcania dziecka do słuchania muzyki, śpiewania, tworzenia łatwych melodii oraz rozbudzanie ich zainteresowań muzycznych.

Uczestnicy spotkania:
– 7 nauczycieli polskich z Przedszkola w Syryni
– 8 nauczycieli czeskich z Przedszkola w Hlučinie
– tłumacz

Zajęcia  poprowadzi Pani dr Kornelia Solich nauczyciel akademicki PWSZ w Raciborzu

Skip to content