BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

Nasze przedszkole wzięło udział w kolejnej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej pt. ,,Wirusoochrona”.  Główny cel akcji to promowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirusa grypy).

Akcja polegała na zorganizowaniu zajęć przez nauczycieli, dzięki którym dzieci pogłębiły wiedzę z zakresu prawidłowej higieny mycia rąk, poznały podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa. Ponadto dowiedziały się jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia, a także poznały inne zasady higieniczne (w tym dostosowanie ubrania do warunków pogodowych w czasie przebywania na świeżym powietrzu).

Skip to content