BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przedszkole będzie zamknięte do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Nadal przedszkole będzie organizowało zajęcia w przedszkolu dla dzieci rodziców spełniających kryteria zawarte w § 2. 4. Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

R
ozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r.

Skip to content