BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Drodzy Rodzice

Decyzją organu prowadzącego w najbliższych dniach Przedszkole w Syryni może być otwarte i prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Liczba dzieci będzie ograniczona. Pierwszeństwo  uzyskują dzieci pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nie można przyprowadzać do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi. Nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora przedszkola do dnia 05.05.2020 r. (do wtorku) do godziny 13:00 telefonicznie, pod nr.

32 4517126,       tel. kom.: 606 693 102

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej napisano:  „Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał.”

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia podaje, że najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem jest w województwie śląskim. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim podaje, że w Gminie Lubomia na dzień 3 maja jest 6 potwierdzonych osób z wynikiem dodatnim.

Rodzice, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do przedszkola zostaną poproszeni o:

  1. Oświadczenie o zatrudnieniu
  2. Podpisanie zgody na mierzenie temperatury dziecka przy wejściu,
  3. Podpisanie oświadczenia, że nikt z członków rodziny dziecka nie przebywa na, kwarantannie ani, że dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z osobą powracającą z zagranicy,
  4. Podpisanie informacji na temat ryzyka zarażenia się dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszej rodziny i personelu prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji.

 

Skip to content