BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Informacja Organu Prowadzącego

Na podstawie dokonanego uzgodnienia między Gminą Lubomia, a Delegaturą KO w Rybniku informujemy, że przyszłe oddziały przedszkolne mieszczące się w sołectwie Nieboczowy, będą w bieżącym roku szkolnym oddziałami Przedszkola w Syryni.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne składanie wniosków rekrutacyjnych do Przedszkola w Syryni (również do nowo tworzonych oddziałów przedszkolnych w Nieboczowach).

wniosek – do pobrania

oświadczenie_o_wielodzietności

oświadczenie_o_zamieszkaniu

oświadczenie_o_samotnym_wychowaniu

zarządzenie_wójta

uchwała_rady_gminy.pdf

Skip to content