BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Opis innowacji 2017

Drodzy Rodzice!

Od 17 lutego 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. w naszym Przedszkolu będzie wdrażana innowacja pedagogiczna pt. „Co ma ręka do mówienia? Stymulowanie rozwoju mowy dziecka poprzez terapię ręki w połączeniu z elementami metody integracji sensorycznej.”
Działaniem innowacyjnym zostanie objęta grupa 25 dzieci 5,6 letnich z grupy „Gumisie”.

Cele innowacji.
Cel główny: Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozwijanie sprawności związanych
z komunikacją językową poprzez ćwiczenia praksji ręki.

Cele szczegółowe:
– stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stymulowanie zmysłów
w działaniu,
– wyrównanie szans edukacyjnych oraz ułatwienie adaptacji do warunków szkolnych.
– usprawnienie motoryki małej (stymulacja funkcji percepcyjno – motorycznych).
– usprawnienie narządów artykulacyjnych (kształtowanie prawidłowej artykulacji).
– utrwalenie znajomości schematu ciała ludzkiego.
– stwarzanie szans na dotykanie różnorodnych substancji, poznawanie nowych faktur
i niespotykanych substancji.

Spodziewane efekty
Dzieci:
– usprawnią narządy artykulacyjne,
– poprawią funkcjonowanie w zakresie komunikacji językowej,
– usprawnią motorykę małą i dużą,
– doświadczą podczas zajęć nowych doznań, które pobudzą ich do odkrywania nowych środków
w działaniu.

Opis nowatorskich rozwiązań metodycznych:
Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna.
Coraz większą rolę odgrywają bowiem środki przekazu opierające się na słowie mówionym. Tymczasem polskie statystyki podają wysokie wskaźniki wad wymowy u dzieci. Potwierdzają
to wyniki  badań przesiewowych, prowadzonych co roku w naszym przedszkolu z których wynika, że coraz więcej dzieci ma wadę wymowy i potrzebuje pomocy logopedycznej.
Jeśli tak, to czy i w jaki sposób można pomóc dziecku?
Proponowana innowacja ukierunkowana jest na podejmowanie działań służących rozwijaniu sprawności związanych z komunikacją językową poprzez ćwiczenia praksji ręki u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów terapii ręki oraz terapii integracji sensorycznej. Innowacyjność metodyczna polega na wsparciu  terapii logopedycznej terapią ręki,
gdyż normalizacja funkcjonowania układów odpowiedzialnych za czynności manualne
ma bezpośrednie przełożenie na usprawnienie motoryki małej i dużej, wspomagając tym samym koordynację percepcyjno – motoryczną oraz integrację pracy półkul mózgowych.
Innowacja powstała na potrzeby placówki. Proponowane zajęcia nie zastąpią terapii logopedycznej dzieciom, które nie osiągnęły normy językowej, będą jednak doskonale stymulowały językowe umiejętności, poprzez terapię ręki i stymulacje sensoryczną wszystkich dzieci w grupie.

Skip to content