BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Ogłoszenie

DRODZY RODZICE!

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola znajdują się
w Przedszkolu w Syryni.
Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna
z przyjęciem dziecka do przedszkola !!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Syryni zgodnie z art. 20 zc ust.2 Ustawy o systemie oświaty zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia
przez złożenie w przedszkolu pisemnego oświadczenia.

Brak pisemnego potwierdzenia do 22.04.2016 r. jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Skip to content