BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Uwaga Rodzice!

W Przedszkolu w Syryni od 20.03.2015 r. do 27.03.2015 r. odbywać się będzie drugi etat rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów.    Nie dotyczy dzieci 5 letnich ( rocznik 2010) oraz dzieci 4 letnich ( rocznik 2011).

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu w Syryni.

Na drugim etapie rekrutacji decydują dodatkowe kryteria ustalone przez  organ prowadzący:

  1. Zamieszkanie kandydata na terenie obwodu szkoły miejscowości, w której znajduje się przedszkole -3 pkt
  2. Oboje rodzice ( opiekunowie prawni) kandydata pracujący lub studiujący i uczący się                 w trybie dziennym ( zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni/szkoły) – 2 pkt
  3. Kandydat, którego rodzina korzysta z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi – 1 pkt
  4. Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 1 pkt
  5. Kandydat posiadający opinię z Państwowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym – 1 pkt

Skip to content