BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

II Działanie

W dniu 10.03.2014 r. w poniedziałek odbędzie się II Działanie w ramach mikroprojektu:
„Polsko-Czeskie, Słuchanie, Śpiewanie i Granie”

Będzie to Koncert „ F jak flet i fagot” organizowany przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

Koncert odbędzie się w Audytorium w starym Budynku Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice

Działanie II odbywa się w ramach:
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Uczestnicy koncertu:
– 32 dzieci polskich i 4 nauczycieli polskich z Przedszkola w Syryni
– 20 dzieci czeskich i 2 nauczycieli czeskich z Przedszkola w Hlučinie
– tłumacz

Skip to content